Vad är Nätverkssäkerhet och hur det fungerar

Nätverkssäkerhet är en kritisk del av hanteringen av information och system som skyddar mot obehörig åtkomst, skador och attacker. Här är en grundläggande guide till nätverkssäkerhet som täcker koncept, strategier och bästa praxis.

Grundläggande begrepp

Nätverkssäkerhet involverar åtgärder och protokoll som syftar till att skydda både hårdvara och mjukvara i nätverkssystem. Några viktiga begrepp inkluderar:

 • Brandvägg (Firewall): En säkerhetsbarriär som kontrollerar inkommande och utgående nätverkstrafik baserat på fördefinierade säkerhetsregler.
 • Antivirus och Antimalware: Programvara som skyddar mot, upptäcker och tar bort skadlig programvara.
 • Intrusion Detection Systems (IDS) och Intrusion Prevention Systems (IPS): Dessa system identifierar potentiellt skadlig aktivitet, och IPS kan även blockera och rapportera sådana försök. 
 • Kryptering: Skyddar data genom att omvandla det till en kod som inte kan läsas utan en nyckel. Viktigt att använda nyare standarder som WPA 2 och WPA 3. Här hittar du en artikel som går igenom allt om Accesspunkter

Identifiering av hot och sårbarheter

Innan effektiva säkerhetsåtgärder kan implementeras är det viktigt att identifiera potentiella hot och sårbarheter i nätverket, såsom:

 • Phishing: Försök att få tag på känslig information genom bedrägliga e-postmeddelanden eller meddelanden.
 • Denial of Service (DoS) attacker: Attacker som överbelastar systemresurser så att tjänster inte kan tillhandahållas till legitima användare.
 • Man-in-the-Middle (MitM) attacker: Angripare kapar en kommunikationssession för att stjäla eller manipulera data.

Implementera Säkerhetsåtgärder

När hot och sårbarheter är identifierade, är nästa steg att implementera effektiva säkerhetsåtgärder:

 • Starka lösenord och autentiseringsprotokoll: Använd komplexa lösenord och multifaktorautentisering. Det räcker inte med ett enkelt lösenord som innehåller någon siffra eller symbol. Idag är bruteforce attacker extremt bra och du behöver använda komplexa lösenord. Ett tips är att använda Bitwarden för att generera lösenord.
 • Regelbunden uppdatering av programvara: Se till att all mjukvara är uppdaterad för att minska riskerna från säkerhetsbrister. Det patchas konstant och mängder med buggar och hål täpps till men det gör ju ingenting om du sedan inte köra den senaste versionen.
 • Säkerhetskopiering av data: Regelbundet säkerhetskopiera viktig data för att minimera förlust vid dataintrång. Finns en regel som kallas 3 2 1 som alla bör följa. Lär mer här: Backblaze 3 2 1 backup
 • Använda VPN: Virtuella privata nätverk (VPN) krypterar dataöverföring över internet, vilket ger en säker anslutning för fjärranvändare. Används när du behöver kommer åt intern data externt.

Utbildning och Policyer

En viktig del av nätverkssäkerhet är att utbildning och även om du inte är ett stort företag med många anställda så är det alltid viktigt att hålla sig ajour och medveten om större nyheter.

För företag så bör man alltid ha regelbundna utbildningar för användare och implementera säkerhetspolicyer:

 • Utbildning: Regelbunden utbildning för anställda om säkerhetspraxis och hotidentifiering. Lösenordshantering på riktigt, inget lösenord blir säkert när det sitter klistrat på skärmen.
 • Säkerhetspolicyer: Skapa och upprätthålla tydliga riktlinjer för hur nätverksresurser får användas och hur man hanterar säkerhetsincidenter. Finns dessa på plats innan en incident sker så kommer du inte heller missa ett steg eller riskera längre nedtid än nödvändigt.

Vi har UniFi routrar som ger dig ett effektivt skydd

Nedan visar vi ett gäng olika routrar som vi på Papmau erbjuder. Samtliga är från Ubiquiti och har allt ifrån routing, brandvägg och manegering. Allt för att det självklart ska finnas en oavsett vilken utmaning då står inför.

-14%
Det ursprungliga priset var: 698,00kr.Det nuvarande priset är: 599,00kr.

49 i lager

Övervakning och Respons

Slutligen, kontinuerlig övervakning av nätverkstrafik och snabba svar på säkerhetsincidenter är avgörande:

 • Säkerhetsövervakning: Använd avancerade verktyg för att övervaka och logga aktivitet på nätverket. UniFi har en riktigt smidig och kompetent gränssnitt vilket varmt kan rekommenderas. Viktigt också att sätta upp notiser så att du får informationen om att någonting gått snett direkt när det sker och inte behöver manuellt övervaka varje dag.
 • Incidenthantering: Ha en plan på plats för att svara på säkerhetsbrott, inklusive hur man isolerar drabbade system och meddelar berörda parter. Det kan aldrig nog understrykas hur viktigt det är att vara förberedd med hur du ska hantera ett problem för även om du inte blivit drabbad ännu så kommer du förmodligen att bli det, förr eller senare.